Startsida - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats till 
1
2
3
4
...
7
Nästa
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bekräftade den 3 augusti 2018 att kreditbetyget för finska staten hålls oförändrat på AA+. Fitch ändrade samtidigt utsikterna för kreditbetyget från stabila t...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 12 juni kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 986 miljoner euro. Lånet förfaller till betalning...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 12 juni. Lånet förfaller till betalning 15.4.2034. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det max...
Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service bekräftade att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på Aa1. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. Ytterli...
 Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 24 april kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade det utestående lånebeloppet med 1 001 miljoner euro. Lånet förfaller till ...
Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån tisdagen den 24 april. Lånet förfaller till betalning 15.9.2027. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala belop...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) bekräftade den 16 mars 2018 att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget ä...
Statskontoret har publicerat en engelskspråkig årsöversikt över statens skuldhantering. Översikten granskar statens skuldhantering 2017 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hanteri...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bekräftade den 9 februari 2018 att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. ...
Staten emitterade ett nytt benchmarklån på tre miljarder euro som förfaller till betalning den 15 april 2034. Orderboken på lånet uppgick till cirka 11,4 miljarder euro och innehöll anbud från ö...
Staten emitterar ett nytt benchmarklån som förfaller till betalning den 15 april 2034. Orderboken öppnades tisdagen den 6 februari 2018. Emissionens huvudarrangörer är BNP Paribas, Citigroup, Da...
Statskontoret ordnade en auktion för statens referenslån tisdagen den 21 november kl. 12.30–13.00. Lånet förfaller till betalning 15.9.2027. Auktionsvolymen var sammanlagt 995 miljoner euro. ...
Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån tisdagen den 21 november. Lånet förfaller till betalning 15.9.2027. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala be...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om Finlands kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 27 oktober. Moody's kreditbetyg för finska staten...
Statskontoret ordnade en auktion för statens referenslån tisdagen den 10 october kl. 12.30–13.00. Lånet förfaller till betalning 15.4.2022. Auktionsvolymen var sammanlagt 1 000 miljoner euro. ...
Statskontoret ordnar en auktion för statens referenslån tisdagen den 10 oktober. Lånet förfaller till betalning 15.4.2022. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maxima...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) meddelade den 15 september att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är...
Staten emitterade ett nytt dollarlån som förfaller till betalning 21.9.2020. Emissionens storlek var 1 miljarder dollar. Orderboken, som var av hög kvalitet, uppgick till cirka 1,5 miljarder dollar o...
Staten emitterar ett nytt dollarlån som förfaller 21.9.2020. Orderboken öppnades tisdagen den 12 september 2017. Emissionens huvudarrangörer Credit Agricole, J.P. Morgan, Nomura och Nordea ...
Staten emitterade ett nytt tioårigt benchmarklån som förfaller till betalning 15.9.2027. Emissionens storlek var 3 miljarder euro. Orderboken på lånet uppgick till cirka 10,7 miljarder euro och ...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter