Startsida - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats till 
1
2
3
4
...
6
Nästa
Statskontoret ordnar en auktion för två av statens lån onsdagen den 26 april. Det ena lånet förfaller till betalning 15.4.2022 och det andra 15.4.2047. Auktionen är en del av statens långfristig...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån onsdagen den 29 mars kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade storleken på lånet med 1 000 miljoner euro. Lånet förfaller till betalning 1...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens lån onsdagen den 29 mars. Lånet förfaller till betalning 15.9.2023. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala beloppe...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2016 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hante...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) meddelade den 17 mars att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stab...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings meddelade 17.2. att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. Ytterligare in...
Staten emitterade ett nytt femårigt benchmarklån och ett nytt 30-årigt serielån. Lånet som förfaller i april 2022 emitterades för 3 miljarder euro och lånet som förfaller 2047 för 1,5 miljarder euro....
Staten emitterar ett nytt femårigt benchmarklån och ett nytt 30-årigt serielån. Orderböckerna öppnades onsdagen den 8 februari 2017. Emissionens huvudarrangörer är Bank of America Merrill ...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om Finlands kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 27 januari. Moody’s informerade om saken på sin webbpl...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 22 november kl. 12.30–13.00. Lånet förfaller till betalning 15.9.2023. Auktionen uppfyllde statens lånebehov som plan...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens lån tisdagen den 22 november. Lånet förfaller till betalning 15.9.2023. Auktionen uppfyller för sin del statens långsiktiga lånebehov för år 20...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om Finlands kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för publicering av kreditbetyget den 28 oktober. Moody’s informerade om saken på sin webbplats p...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 25 oktober kl. 12.30–13.00 finsk tid. Lånet förfaller till betalning 15.4.2031. Auktionen uppfyllde statens lånebehov...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens lån tisdagen den 25 oktober. Lånet förfaller till betalning 15.4.2031. Auktionen uppfyller för sin del statens långsiktiga lånebehov för år 201...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) bekräftade den 16 september kreditbetyget AA+ på finska statens långfristiga skuld. S&P ändrade samtidigt utsikterna för kreditbetyget ...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings meddelade 2.9. att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. Ytterligare inf...
Staten emitterade ett nytt benchmarklån i euro som förfaller till betalning 15.9.2023. Emissionens storlek var 3 miljarder euro. Orderboken, som var av hög kvalitet, uppgick till cirka 11 miljarder e...
Staten emitterar ett nytt sjuårigt benchmarklån som förfaller 15.9.2023. Orderboken öppnades onsdagen den 31 augusti 2016.   Emissionens huvudarrangörer är Bank of America Merrill Lynch, Barc...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings publicerade en kreditrapport om Finland den 4 augusti. Statskontoret lägger ut rapporten på adressen www.statsskuld.fi/kreditbetyg . Fitch meddelade den...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 14 juni kl. 12.30–13.00 finsk tid. Lånet förfaller till betalning 15.4.2026. Auktionen uppfyllde statens lånebehov so...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter