Startsida - nyheter

Sökord


Sökningen har avgränsats till 
1
2
3
4
...
6
Nästa
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) meddelade den 15 september att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är...
Staten emitterade ett nytt dollarlån som förfaller till betalning 21.9.2020. Emissionens storlek var 1 miljarder dollar. Orderboken, som var av hög kvalitet, uppgick till cirka 1,5 miljarder dollar o...
Staten emitterar ett nytt dollarlån som förfaller 21.9.2020. Orderboken öppnades tisdagen den 12 september 2017. Emissionens huvudarrangörer Credit Agricole, J.P. Morgan, Nomura och Nordea ...
Staten emitterade ett nytt tioårigt benchmarklån som förfaller till betalning 15.9.2027. Emissionens storlek var 3 miljarder euro. Orderboken på lånet uppgick till cirka 10,7 miljarder euro och ...
Staten emitterar ett nytt tioårigt benchmarklån som förfaller 15.9.2027. Orderboken öppnades onsdagen den 30 augusti.   Emissionens huvudarrangörer är Barclays Capital, Danske Bank, Goldman ...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings bekräftade den 11 augusti att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. Ytte...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om Finlands kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 2 juni. Moody's kreditbetyg för finska statens lå...
En expertarbetsgrupp utvärderar hur statens skuldhantering kan utvecklas ytterligare. Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen fredagen den 12 maj. Arbetsgruppen har i uppgift att utvärdera ...
Statskontoret ordnade en auktion för två av statens lån onsdagen den 26 april kl. 12.30–13.00. Det ena lånet förfaller till betalning 15.4.2022 och det andra 15.4.2047. Auktionsvolymen var samma...
Statskontoret ordnar en auktion för två av statens lån onsdagen den 26 april. Det ena lånet förfaller till betalning 15.4.2022 och det andra 15.4.2047. Auktionen är en del av statens långfristig...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån onsdagen den 29 mars kl. 12.30–13.00. Auktionen ökade storleken på lånet med 1 000 miljoner euro. Lånet förfaller till betalning 1...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens lån onsdagen den 29 mars. Lånet förfaller till betalning 15.9.2023. Auktionen är en del av statens långfristiga upplåning. Det maximala beloppe...
Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit. Översikten granskar statens skuldhantering 2016 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hante...
Kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings (S&P) meddelade den 17 mars att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stab...
Kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings meddelade 17.2. att kreditbetyget för finska statens långfristiga skuld hålls oförändrat på AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila. Ytterligare in...
Staten emitterade ett nytt femårigt benchmarklån och ett nytt 30-årigt serielån. Lånet som förfaller i april 2022 emitterades för 3 miljarder euro och lånet som förfaller 2047 för 1,5 miljarder euro....
Staten emitterar ett nytt femårigt benchmarklån och ett nytt 30-årigt serielån. Orderböckerna öppnades onsdagen den 8 februari 2017. Emissionens huvudarrangörer är Bank of America Merrill ...
Moody's Investors Service fattade inget beslut om Finlands kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 27 januari. Moody’s informerade om saken på sin webbpl...
Statskontoret ordnade en auktion för ett av statens referenslån tisdagen den 22 november kl. 12.30–13.00. Lånet förfaller till betalning 15.9.2023. Auktionen uppfyllde statens lånebehov som plan...
Statskontoret ordnar en auktion för ett av statens lån tisdagen den 22 november. Lånet förfaller till betalning 15.9.2023. Auktionen uppfyller för sin del statens långsiktiga lånebehov för år 20...

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter