Kreditbetyg

Staten har avtalsbaserade kreditbetyg från tre kreditvärderingsinstitut: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service och S&P Global Ratings. För den långfristiga skulden är de AA+ (stabila utsikter), Aa1 (stabila utsikter) och AA+ (positiva utsikter).

Statskontoret publicerar kreditvärderingsinstitutens beslut och eventuella rapporter i huvudsak måndagen efter beslutet.

Ett sammandrag av statsskuldens kreditbetyg och kreditvärderingsinstitutens senaste rapporter:

Kortfristig Långfristig
S&P Global Ratings A-1+ AA+ (stabila utsikter) Research Update 13.9.2019 (pdf)
Moody’s Investors Service P-1 Aa1 (stabila utsikter) Credit Opinion 31.7.2019 (pdf)

Annual Credit Analysis 3.4.2019 (pdf)

Fitch Ratings F1+ AA+ (positiva utsikter) Full Rating Report 6.8.2019 (pdf)

Fitch Ratings Navigator 2.8.2019 (ESG-poäng, pdf)

, Uppdaterad 16.9.2019 kl. 09:33