Kreditbetyg

Staten har avtalsbaserade kreditbetyg från tre kreditvärderingsinstitut: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service och S&P Global Ratings. För den långfristiga skulden är de AA+ (stabila utsikter), Aa1 (stabila utsikter) och AA+ (positiva utsikter).

Tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut:
26.7. 2019 Fitch Ratings
26.7.2019 Moody’s Investors Service
13.9.2019 S&P Global Ratings

Ett sammandrag av statsskuldens kreditbetyg och kreditvärderingsinstitutens senaste rapporter:

Kortfristig Långfristig
S&P Global Ratings A-1+ AA+ (stabila utsikter) Research Update 15.3.2019 (pdf)
Moody’s Investors Service P-1 Aa1 (stabila utsikter) Annual Credit Analysis 3.4.2019 (pdf)

Credit Opinion 5.2.2019 (pdf)

Fitch Ratings F1+ AA+ (positiva utsikter) Fitch Ratings Navigator 8.4.2019 (ESG-poäng, pdf)

Full Rating Report 19.2.2019 (pdf)

, Uppdaterad 27.5.2019 kl. 09:58