Kreditbetyg

Staten har avtalsbaserade kreditbetyg från tre kreditvärderingsinstitut: Fitch Ratings, Moody’s Investors Service och S&P Global Ratings. För den långfristiga skulden är de AA+ (stabila utsikter), Aa1 (stabila utsikter) och AA+ (stabila utsikter).

Tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut år 2021 meddelas senare.

Statskontoret publicerar kreditvärderingsinstitutens beslut och eventuella rapporter i huvudsak måndagen efter beslutet.

Ett sammandrag av statsskuldens kreditbetyg och kreditvärderingsinstitutens senaste rapporter:

Kreditvärderingsinstitut Kortfristig Långfristig Rapporter
S&P Global Ratings A-1+ AA+ (stabila utsikter) Research Update 4.9.2020 (pdf)
Moody’s Investors Service P-1 Aa1 (stabila utsikter) Credit Opinion 24.7.2020 (pdf)

Annual Credit Analysis 30.7.2020 (pdf)

Fitch Ratings F1+ AA+ (stabila utsikter) Full Rating Report 3.11.2020 (pdf)

Fitch Ratings Navigator 4.11.2020 (ESG-poäng, pdf)

, Uppdaterad 4.11.2020 kl. 15:15