Kreditbetyg

Staten har avtalsbaserade kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: Fitch Ratings och S&P Global Ratings. För den långfristiga skulden är de AA+ (stabila utsikter) och AA+ (stabila utsikter). Andra kreditvärderingsinstitut utfärdar staten kreditbetyg på eget initiativ (unsolicited credit rating).

Statsskuldens avtalsbaserade kreditbetyg:

Tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut år 2021:
5.3.2021 S&P Global Ratings
23.4.2021 Fitch Ratings
3.9.2021 S&P Global Ratings
22.10.2021 Fitch Ratings

Statskontoret publicerar kreditvärderingsinstitutens rapporten på denna sida när de är färdiga – i allmänheten några dagar efter ett eventuellt beslut.

Kreditvärderings-institut Kortfristig Långfristig Rapporten Pressmeddelande
Fitch Ratings F1+ AA+
(stabila utsikter)
Rating Report, 4 May 2021 (pdf)

Ratings Navigator, 3 May 2021 (pdf)

Fitch Affirms Finland at ‘AA+’, Outlook Stable, 22 October 2021

S&P Global Ratings A-1+ AA+
(stabila utsikter)
Full report Finland (6 September 2021)

 

Statsskuldens kreditbetyg som utfärdats på eget initiativ

Kreditvärderingsinstitut Kortfristig Långfristig Pressmeddelande
Creditrating Reform AA+, stabila utsikter Rating Report Finland (16 July, 2021)
DBRS Morningstar R-1 (hög), stabila utsikter AA (hög), stabila utsikter

DBRS Morningstar Confirms Republic of Finland at AA (high), Stable Trend (24 September, 2021)

DBRS Rating Report (24 September, 2021)

Japan Credit Rating Agency AAA/stable JCR Affirmed AAA/Stable (FC/LC) on Finland (19 July, 2021)
Scope Ratings S-1+ AA+
(stabila utsikter)

Scope takes no action on the Republic of Finland (21 May, 2021)

, Uppdaterad 25.10.2021 kl. 12:19