Kreditbetyg

Staten har avtalsbaserade kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: Fitch Ratings och S&P Global Ratings. För den långfristiga skulden är de AA+ (stabila utsikter) och AA+ (stabila utsikter). Andra kreditvärderingsinstitut som Scope Ratings och DBRS Morningstar utfärdar staten kreditbetyg på eget initiativ (unsolicited credit rating).

Statsskuldens avtalsbaserade kreditbetyg:

Tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut år 2021:
5.3.2021 S&P Global Ratings
23.4.2021 Fitch Ratings
3.9.2021 S&P Global Ratings
22.10.2021 Fitch Ratings

Statskontoret publicerar kreditvärderingsinstitutens beslut och eventuella rapporter i huvudsak måndagen efter beslutet.

Kreditvärderingsinstitut Kortfristig Långfristig Rapporter Press meddelande
S&P Global Ratings A-1+ AA+
(stabila utsiker)
Research Update, 4 September 2020 (pdf) Finland ‘AA+/A-1+’ Ratings Affirmed; Outlook Stable, 4 Sep-tember 2020
(Inloggning krävs)
Fitch Ratings F1+ AA+
(stabila utsikter)
Full Rating Report, 3 November 2020 (pdf)
Fitch Ratings Navigator, 4 November 2020 (ESG scores, pdf)

Fitch Affirms Fin-land at ‘AA+’, Outlook Stable, 30 October 2020

Statsskuldens kreditbetyg som utfärdats på eget initiativ

Kreditvärderingsinstitut Kortfristig Långfristig Press meddelande
Scope Ratings S-1+ AA+
(stabila utsikter)
Scope has completed a monitoring review for the Republic of Finland, 26 June 2020
DBRS Morningstar R-1 (hög)
(stabila utsikter)
AA (hög)
(stabila utsikter)

DBRS Morningstar Confirms Republic of Finland at AA (high), Stable Trend, 6 November 2020

, Uppdaterad 14.1.2021 kl. 12:56