Till evenemangskalendern

Delårsrapport över statens upplåning

Delårsrapporten över statens upplåning publiceras den 20 december 2018.


Tid 20.12.2018
Plats www.statsskuld.fi
Arrangör Statskontoret
Webbadress http://www.statsskuld.fi/sv-FI/Nyheter_och_publikationer/Publikationer/Delarsrapporter


Publicerad 30.10.2018 kl. 15.06 , uppdaterad 28.11.2018 kl. 9.01 Suomeksi   På svenska   In English

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter