Till evenemangskalendern

Delårsrapport över statens upplåning

Delårsrapporten över statens upplåning publiceras den 28 juni 2019.


Tid 28.6.2019
Plats www.statsskuld.fi
Arrangör Statskontoret
Webbadress http://www.statsskuld.fi/sv-FI/Nyheter_och_publikationer/Publikationer/Delarsrapporter


Publicerad 29.3.2019 kl. 13.42 , uppdaterad 29.3.2019 kl. 13.41 Suomeksi   På svenska   In English

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter