Kreditbetyg

Staten har kreditvärderats av tre kreditvärderingsinstitut: S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service och Fitch Ratings. I fråga om den långfristiga skulden är dessa betyg AA+, Aa1 och AA+.

Finska staten har följande kreditbetyg:

Kortfristig Långfristig
S&P Global Ratings A-1+ AA+ (stabila utsikter) Research Update 14.9.2018 (pdf)
Moody's Investors Service P-1 Aa1 (stabila utsikter) Credit Opinion 23.10.2018 (pdf)

Issuer In-Depth 15.5.2018 (pdf)

Fitch Ratings F1+ AA+ (positiva utsikter) Full Rating Report 23.8.2018 (pdf)

Ratings Navigator 17.8.2018 (pdf)

Rating Action Report 3.8.2018 (pdf)

Läs mer om statens kreditbetyg >>

Se tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut ur kalendern >

Publicerad 16.5.2018 kl. 13.40 , uppdaterad 9.11.2018 kl. 13.22
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter