Prenumerera

Du kan prenumerera på följande publikationer:

Pressmeddelanden om statens skuldhantering
Pressmeddelanden innehåller information om nya emissioner och auktioner för statens referenslån.

Statsskuldens statistik
Statsskuldens statistik uppdateras månadsvis.

Delårsrapport över statens upplåning
Den engelskspråkiga delårsrapporten utkommer fyra gånger per år. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter.

Debt Management Annual Review (tryckt eller elektronisk version)
Den engelskspråkiga årsöversikten Debt Management Annual Review innehåller information om statens upplåning och skuldhantering.  Årsöversikten kommer ut under första kvartalet varje år.

Prenumera eller avbeställ prenumeration på publikationer >>

Publicerad 1.3.2013 kl. 11.24 , uppdaterad 14.3.2013 kl. 10.33
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter