Användningsvillkor

Statskontoret producerar materialet i statistikdatabasen samt innehar upphovsrätten och skyddet för databasen.

Då materialet används, ska ursprungskällan och materialversionens datum anges, exempelvis © Statskontoret, [statistikens/tjänstens namn], [årtal, datum].

Materialet i databasen kan fritt kopieras och distribueras, redigeras och utnyttjas kommersiellt, kombineras med andra produkter och användas som en del av en tillämpning eller tjänst, under förutsättning att källan anges som ovan.

Statskontoret svarar inte för eventuella fel i materialet eller för direkta eller indirekta skador som användningen av materialet kan ge upphov till. Statskontoret förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och avlägsna material som finns i databasen antingen helt eller delvis.

Publicerad 20.8.2013 kl. 11.08 , uppdaterad 11.8.2015 kl. 15.21
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter