Statskuldens faktiska kostnad

Siffran har räknats fram genom att använda löpande avkastning vägd med motsvarande nominell skuld.

Uppdaterad 7.1.2019 kl. 9.20
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter