Utvecklingen av borgensförbindelser och garantier

Statistiken omfattar ansvarsbelopp för borgensförbindelser och garantier som beviljats ur statsbudgeten och ur de statliga fonder som står utanför budgetekonomin. I figuren betecknar staplarna och skalan till vänster lånestocken i euro.
Uppdaterad 29.10.2018 kl. 8.35
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter