Utvecklingen av borgensförbindelser och garantier

Statistiken omfattar ansvarsbelopp för borgensförbindelser och garantier som beviljats ur statsbudgeten och ur de statliga fonder som står utanför budgetekonomin. I figuren betecknar staplarna och skalan till vänster lånestocken i euro.
Uppdaterad 3.4.2019 kl. 8.08
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter