Statsskuld

Statskontoret ansvarar för statistiken om statsskulden. Statskontoret producerar statistik om bl.a. statsskuldens utveckling och struktur. Vid sidan av Statskontorets statistiska uppgifter om statsskulden finns även andra beräkningar.

Statistikcentralen beräknar statens s.k. EDP-skuld för EU-statistiken om den offentliga ekonomin. EDP-skulden omfattar fler skuldposter än Statskontorets statistik. Statens EDP-skuld omfattar dessutom lån som Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) beviljat mottagarländerna, erhållna säkerhetsdepositioner i anslutning till derivatkontrakt, kärnavfallshanteringsfondens kapital, skulder vid investeringar i livscykelprojekt och mynt i omlopp. I nationalräkenskaperna är också statsförvaltningen ett vidare begrepp än budget- och fondekonomin, eftersom den dessutom bl.a. omfattar universiteten, Solidium, Rundradion och affärsverket Senatfastigheter. Då man beaktar dessa skillnader fås statsförvaltningens icke-konsoliderade bruttoskuld enligt EDP-begreppet. EDP-skuldens belopp finns angiven på Statistikcentralens webbplats.

Den offentliga sektorns EDP-skuld består av statens, kommunernas och socialförsäkringsfondernas EDP-skuld där skulder och fordringar mellan sektorerna har eliminerats. Med offentlig skuld avses oftast den offentliga sektorns EDP-skuld. Begreppet används t.ex. i jämförelser av EU-ländernas skuldsättning.

Ytterligare information på Statistikcentralens webbplats (t.ex. offentliga sektorns underskott och skuld, statsgarantier) >>

Publicerad 26.3.2013 kl. 13.12 , uppdaterad 14.9.2016 kl. 12.37
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter