Uppgifter om lån

Serieobligationer 17.4.2019

Förfallodag Emissions-
datum
Valuterings-
dag
ISIN-kod  Common Code  Kupong-ränta Belopp
04.07.2019 21.04.2008 28.04.2008 FI0001006306 036075325 4,375 % 5 000 M
15.04.2020 09.03.2010 16.03.2010 FI4000010848 049499744 3,375 % 6 500 M
15.09.2020* 27.08.2014 03.09.2014 FI4000106117 110630522 0,375 % 6 001 M
15.04.2021* 15.02.2011 22.02.2011 FI4000020961 059401190 3,50 % 6 000 M
15.04.2022* 08.02.2017 15.02.2017 FI4000242862 156698539 0 % 5 000 M
15.09.2022* 28.08.2012 04.09.2012 FI4000047089 082536230 1,625 % 5 000 M
15.04.2023* 09.04.2013 16.04.2013 FI4000062625 091777355 1,50 % 5 000 M
15.09.2023* 31.08.2016 07.09.2016 FI4000219787 148673217 0 % 5 475 M
15.04.2024* 28.01.2014 04.02.2014 FI4000079041 102863879 2,00 % 5 000 M
04.07.2025* 12.10.2009 19.10.2009 FI4000006176 045849953 4,00 % 6 001 M
15.09.2025* 25.08.2015 01.09.2015 FI4000167317 128395695 0,875 % 4 001 M
15.04.2026* 01.03.2016 08.03.2016 FI4000197959 137723778 0,50 % 5 500 M
15.09.2027* 30.08.2017 06.09.2017 FI4000278551 167897371 0,50 % 4 996 M
04.07.2028* 31.01.2012 07.02.2012 FI4000037635 074359248 2,75 % 5 000 M
15.09.2028* 28.08.2018 04.09.2018 FI4000348727 187603455 0,50 % 4 000 M
15.09.2029* 05.02.2019 12.202.2019 FI4000369467 195106258 0,50 % 3 000 M
15.04.2031* 03.03.2015 10.03.2015 FI4000148630 120049763 0,75 % 4 501 M
15.04.2034* 06.02.2018 13.02.2018 FI4000306758 177182656 1,125 % 3 986 M
04.07.2042* 26.06.2012 03.07.2012 FI4000046545 080071868 2,625 % 4 503 M
15.04.2047* 08.02.2017 15.02.2017 FI4000242870 156698563 1,375 % 3 000 M

Samtliga obligationer är bulletobligationer till fast ränta. Kupongränta betalas årligen och räntan räknas ut enligt faktiska dagar / faktiska dagar / ISMA. Obligationerna ges ut i form av värdeandelar. Obligationer markerade med * är benchmarklån. Värdepappersutlåning gäller endast benchmarklån.

Skuldförbindelser 10.4.2019

Skuldförbindelser i euro

Förfallodag Emissions-
datum
Valuteringsdag ISIN-kod Common Code Belopp
13.05.2019 26.02.2019 28.02.2019 FI4000369699 195938547 1 000 M
12.08.2019 26.02.2019 28.02.2019 FI4000369707 195938407 490 M
12.11.2019 01.04.2019 03.04.2019 FI4000375076 197942401 103 M

Skuldförbindelser i USD

Förfallodag Emissions-
datum
Valuteringsdag ISIN-kod Common Code Belopp (USD)

 

Mera information:
Bloomberg: RFTB
Reuters: SUVL, SUVM, SUVJ

Emissioner inom ramen för EMTN-programmet 9.4.2019

Förfallodag Emissionsdatum Valuteringsdag ISIN-kod Kupongränta Valuta Belopp
(valuta)
23.04.2019 13.04.2016 20.04.2016 XS1397027605 1,00 USD 2 000 M
10.09.2019 03.09.2014 10.09.2014 XS1107498724 1,75 USD 1 500 M
19.12.2019 19.11.2014 26.11.2014 XS1143711064 1,50 GBP 350 M
15.01.2020 08.01.2010 15.01.2010 XS0478732075 4,60 NOK 3 500 M
20.01.2020 12.01.2010 20.01.2010 XS0479655358 rörlig EUR 100 M
05.02.2020 29.01.2010 05.02.2010 XS0484852198 3,762 SEK 6 000 M
21.09.2020 12.09.2017 21.09.2017 XS1685621101 1,50 USD 1 000 M
15.12.2020 10.11.2015 17.11.2015 XS1321954551 1,625 GBP 400 M
28.01.2021 21.01.2016 28.01.2016 XS1353178889 0,5175 SEK 1 000 M
15.02.2026 15.02.1996 29.02.1996 US317873AY36 6,95 USD 300 M

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter