Upplåning

Statskontoret sköter statens upplåning och skuldförvaltning enligt finansministeriets anvisningar. Statskontoret producerar statistik om upplåningsvolymen. Statens årliga upplåningsbehov är fastställt i föregående års budgetproposition. Om budgetpropositionen uppvisar ett underskott, täcks underskottet med upplåning.

Riksdagen godkänner budgeten vanligen i december. Då preciseras också upplåningsbehovet. Upplåningsbehovet kan ytterligare finslipas i tilläggsbudgeter. Utöver budgetstaten har statens fonder skulder.

Statens medelfristiga upplåningsbehov baserar sig på statsekonomins rambudget som godkänns av regeringen varje år.

Publicerad 26.3.2013 kl. 13.13 , uppdaterad 4.4.2013 kl. 9.08
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter