Realiserad upplåning 2019

Statistiken innehåller statistiska uppgifter om budgetekonomins upplåningen sedan början av året.
Endast upplåning som sträcker sig över årsskiftet.

Lainanotto

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter