Upplåningsplan 2019

Statistiken innehåller uppskattningar av statens budgetekonomin bruttoupplåning per lånekategori under innevarande år.
 

Uppdaterad 3.4.2019 kl. 14.45
Suomeksi   På svenska   In English

Till början av sidan

Gå till statistikdatabasen >>

Ge respons

Respons är riktad till


Kontaktuppgifter