Ett år av kris och hopp
Teppo Koivisto
Verksamhetsmiljö
Digitalisering möjliggör förnyelsen av den offentliga sektorn
Anna-Maija Karjalainen
Upplåning
3:e
Finland kom trea av 128 länder i World Justice Project-organisationens rättssäkerhetsindex 2020. Indexet mäter resultaten för länder med åtta olika faktorer, bland annat frånvaro av korruption, grundläggande rättigheter, civilrätt och straffrätt.
1907
Finland var det första landet i Europa och det andra i världen som gav kvinnor rösträtt och rätt att ställa upp som kandidat år 1906. De första 19 kvinnliga riksdagsledamöterna valdes i Finlands första riksdagsval år 1907.
EU
Finland anslöt sig till Europeiska unionen 1995 och har för närvarande 14 ledamöter i Europaparlamentet. Finlands EU-politiska prioriteringar är att främja gemensamma värderingar, tillväxt, konkurrenskraft och regleringseffektivitet, att stärka EU:s yttre och inre säkerhet och att svara på migrationsfrågor.
God förvaltning och dess upprätthållande
Olli Mäenpää
Principer för riskhantering
Nyckeltal