Kontaktuppgifter

STATSKONTORET

Sörnäs Strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Växel: 0295 50 2000
E-post: förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi
finansiering(at)statskontoret.fi
Fax: 0295 50 2584 Likviditet och upplåning, Juridik och Back Office, Risker och strategi
0295 50 2479 Ledning

Divisionschef Teppo Koivisto, tfn 0295 50 2550
Sekreterare Suvi Vuorinen, tfn 0295 50 2568

Likviditet och upplåning

Upplåning och investerarrelationer
Biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575

Likviditetsförvaltning
Finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552

Portföljförvaltning

Biträdande direktör Juha Savolainen, tfn 0295 50 2905
Finansieringschef Petri Piippo, tfn 0295 50 2476

Juridik och Back Office

Finansieringsjuridik
Biträdande direktör Anna von Knorring, tfn 0295 50 2653
Jurist Antti Hietala, tfn 0295 50 3344
Jurist Aino Saarilahti, tfn 0295 50 3110

Back Office
Finansieringschef Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580

Risker och strategi

Biträdande direktör Mika Arola, tfn 0295 50 2604

Riskkontroll
Finansieringschef John Rogers, tfn 0295 50 2656

Informationstjänst
Informationschef Niina Lempinen, tfn 0295 50 2565
ra.tietopalvelu(at)statskontoret.fi

Kommunikation
Kommunikationsexpert Suvi Asikainen, (tjänsteledig)
Kommunikationsassistent Assi Reponen, tfn 0295 50 2152

Finans IT
Dataadministrationschef Santtu Seppälä, tfn 0295 50 2650

, Uppdaterad 2.9.2019 kl. 09:26