Kontaktuppgifter

STATSKONTORET

Sörnäs Strandväg 13, Helsingfors
PB 14
00054 STATSKONTORET

Växel: 0295 50 2000
E-post: förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi
finansiering(at)statskontoret.fi
Fax: 0295 50 2584 Likviditet och upplåning, Juridik och Back Office, Risker och strategi
0295 50 2479 Ledning

tf. divisionschef

Biträdande direktör Mika Arola, tfn 0295 50 2604

Likviditet och upplåning

Upplåning och investerarrelationer
Biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575

Likviditetsförvaltning
Finansieringschef Mika Tasa, tfn 0295 50 2552

Kommunikation
Kommunikationsexpert Tiina Heinilä, tfn 0295 50 2229

Portföljförvaltning

Biträdande direktör Juha Savolainen, tfn 0295 50 2905
Finansieringschef Petri Piippo, tfn 0295 50 2476

Finans IT och Back Office

Biträdande direktör Jan Kortesalo, tfn 0295 50 2375

Finans IT
Dataadministrationschef Santtu Seppälä, tfn 0295 50 2650

Back Office
Finansieringschef Taina Nissinen, tfn 0295 50 2580

Risker och strategi

Biträdande direktör Mika Arola, tfn 0295 50 2604

Riskkontroll
Finansieringschef John Rogers, tfn 0295 50 2656

Informationstjänst
Informationschef Niina Lempinen, tfn 0295 50 2565
ra.tietopalvelu(at)statskontoret.fi

Juridik

Chefjurist Aino Saarilahti, tfn 0295 50 3110
Jurist Henri Jaakkola, tfn 0295 50 2310
Jurist Mubarak Omer, tfn 0295 50 2095

, Uppdaterad 29.4.2024 kl. 14:32