Användningsvillkor

Riktigheten i uppgifterna och ansvarsfriskrivning

Uppgifterna i nättjänsten Treasuryfinland.fi kommer från tillförlitliga källor. Webbplatsen uppdateras av Statskontoret. Visst material uppdateras regelbundet. Av tekniska orsaker kan dock riktigheten, oföränderligheten och aktualiteten i uppgifterna inte garanteras i alla lägen. Statskontoret frånsäger sig allt ansvar för skador som användning av nättjänsten kan ha orsakat.

Statskontoret förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och avlägsna material som finns i nättjänsten, antingen helt eller delvis.

Får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna

Informationen som gäller värdepapper på webbplatsen Treasuryfinland.fi får inte publiceras eller annars spridas i eller till Förenta staterna. Informationen är inte ett försäljningsanbud eller uppmaning att göra köpeanbud av värdepapper i Förenta staterna. Dessa värdepapper är inte registrerade och kommer inte att registreras enligt Förenta staternas värdepapperslag av år 1933 (inklusive ändringar) (”Förenta staternas värdepapperslag”) och de får inte bjudas ut eller säljas i Förenta staterna om de inte har registrerats eller undantag från registreringsskyldigheten har erhållits i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag. Emittenten har inte registrerat och har inte heller för avsikt att registrera någon del av anbudet i Förenta staterna eller bjuda ut värdepapper till allmänheten i Förenta staterna.

Statistikdatabasen

Statskontoret producerar materialet i databasen samt innehar upphovsrätten och skyddet för databasen.

Då materialet används, ska ursprungskällan och materialversionens datum anges, exempelvis © Statskontoret, [statistikens/tjänstens namn], [årtal, datum].

Materialet i databasen kan fritt kopieras och distribueras, redigeras och utnyttjas kommersiellt, kombineras med andra produkter och användas som en del av en tillämpning eller tjänst, under förutsättning att källan anges som ovan.

Statskontoret svarar inte för eventuella fel i materialet eller för direkta eller indirekta skador som användningen av materialet kan ge upphov till. Statskontoret förbehåller sig rätten att när som helst modifiera och avlägsna material som finns i databasen antingen helt eller delvis.

Bloggen

På Statskontorets blogg Valtionvelka nyt behandlar man aktuella ämnen om statsskulden, statens låntagning och kassahantering.

Blogginläggen utgör inte Statskontorets offentliga ställningstaganden. Experterna skriver i sina egna namn och var och en ansvarar för innehållet i sina inlägg.

Kommentarer på bloggen

Alla får skriva kommentarer på bloggen. På bloggen publiceras kommentarer som är skrivna på något av de inhemska språken och som berör bloggens ämne och följer Finlands lagar och god sed.

Kommentarerna kontrolleras innan de publiceras. Kontrollen görs på vardagar under tjänstetid.

Lagstridiga, osakliga kommentarer och kommentarer som strider mot god sed publiceras inte. På bloggen publiceras heller inte kommentarer som innehåller reklam eller annonser.

Statskontoret förbehåller sig rätten att radera osakliga uttalanden och länkar. Statskontoret ansvarar inte för påståenden och länkars mål i kommentarer eller deras påföljder.

© Valtiokonttori

, Uppdaterad 21.5.2019 kl. 08:51