Utöver den ekonomiska avkastningen intresserar sig investerarna alltmer för investeringarnas samhälls- och miljöpåverkan. Statens (och lånens) ansvarsfullhet uppkommer ur den helhet som staten främjar med sina politiska beslut.

I ett globalt perspektiv är Finland välutrustat för klimatförändringen. Men vilka är Finlands metoder för att nå klimatneutralitet senast 2035? Och hur stort är utsläppsgapet för att målet ska nås enligt de senaste uppgifterna?

Finland är ett mycket jämlikt samhälle med ett omfattande socialskyddssystem, små inkomstskillnader och kompetent arbetskraft. Finlands största utmaning är den demografiska förändringen, som gör att arbetskraften minskar och ekonomins tillväxtpotential försvagas. Hurdana reformer förbinder sig Finlands regering till i fråga om sysselsättning, offentliga tjänster och FoU-finansiering?

I ett nytt avsnitt på vår webbplats, Finland och ESG, sammanställs framåtblickande information om regeringens hållbarhetsmål. Informationen är speciellt avsedd för internationella investerare i finska statsobligationer och därför finns det bara på engelska. I avsnittet, som uppdateras regelbundet, finns korta artiklar, länkar till olika externa informationskällor och statistik.

Läs mer om:
Finland och ESG