Tillgänglighetsutlåtande

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller sidan www.statsskuld.fi och har gjorts den 7 november 2019. Avaava Oy har utvärderat webbplatsens tillgänglighet.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Vår webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven. Nedan listas de brister som iakttagits i tillgängligheten. Särskilt i statistikinbäddningarna och PDF-filerna har det märkts problem.

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten. Kontakta Statskontoret vid problem. Kontaktuppgifter finns på sidan https://www.statsskuld.fi/kontaktuppgifter/.

Orsaker till att bestämmelserna inte följs

Orimlig belastning. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Måltidtabellen för korrigeringarna är våren 2020.

Icke-tillgängligt innehåll på den digitala tjänsten (enlig WCAG-kriterierna)

1. Möjlig att uppfatta

1.1. Webbplatsens färger uppfyller inte till alla delar kontrastkriterierna

På några ställen finns det text direkt på en bild. I stapeldiagrammen används endast färg för att skilja åt statistiken.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.4.1 Användningen av färger
1.4.11 Kontraster för innehåll i icke-textformat

1.2. Navigeringsmenyerna och knapparnas funktioner är bristfälliga med skärmläsare

Navigeringsmenyn uppe på sidan kan inte iakttas med alla skärmläsare. En del knappar är osynliga för alla skärmläsarprogram eller en del av dem.

Det kan ännu finnas brister i hierarkierna på rubriknivå.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.3.1 Information och relationer

1.4. Brister i responsiviteten

Statistikdiagrammen blir inte större då man förstorar dem med webbläsaren.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.4.10 Responsivitet

2. Hanterbar

2.1. Tangentbordets fokus är inte tillräckligt synligt

Stilen för tangentbordets fokus är webbläsarens standardstil. På många ställen, till exempel kring mörka knappar, är fokus inte tillräckligt för att visa var fokuset ligger.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
–          2.4.4 Länkens syfte (i kontext)

2.2. Brister i användningen av tangentbordet

Med tangentbordet kan man inte nå exempelvis statistiksidans menyer eller länkarna till de sociala medierna. Dessutom kan man fastna i statistiken med tangentbordet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.1.1 Tangentbord
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

2.3. Länkarnas rubriker är inte tillräckligt beskrivande

En del länkars namn fungerar inte lösryckta från sakhelheten, t.ex. ”Bekanta dig här”. De här rubriker kommer från webbplatsens automatiska inställningar engligt sidans innehålltyp.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.4.7 Synlig inriktning

3. Begriplig

3.1. Statsekonomins och skuldhanteringens yrkesjargong

På webbplatsen används yrkesjargong som gäller statens ekonomi och skuldhantering som inte är begriplig för alla användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
3.1.3 Ovanliga ord

3.2. Blankettfältens anvisningar är bristfälliga

Sökfunktionen har inte tillräckliga anvisningar för användaren.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
3.3.2 Namnlappar eller anvisningar
3.3.3 Förslag till rättelse av fel

4. Robust

4.1 Material producerat av andra instanser

Statskontoret ansvarar inte för funktionen hos innehåll producerat av andra instanser som en del av vår webbplats. Sådant här innehåll är bl.a. statistik skapad med produkten Microsoft PowerBI och kreditvärderingsinstitutens kreditbetygsrapporter i PDF-format. Mer information om statistiken och kreditklassifikationerna kan begäras av Statskontoret per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns på sidan https://www.statsskuld.fi/kontaktuppgifter/.

Respons och anmälan om tillgänglighetsbrister

Du kan ge respons om webbplatsens tillgänglighet per e-post på adressen kommunikation(at)statskontoret.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge oss, alltså webbplatsens administratörer, respons. Svaret kan dröja 14 dygn. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats anges noggrant hur du kan göra överklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

, Uppdaterad 20.2.2020 kl. 11:10