Tillgänglighetsutlåtande

Den här tillgänglighetsbeskrivningen gäller sidan www.statsskuld.fi. Avaava Oy har utvärderat webbplatsens tillgänglighet. Utlåtandet har gjorts den 7 november 2019 och uppdaterats den 16 november 2020.

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten. Kontakta Statskontoret vid problem. Kontaktuppgifter finns på sidan https://www.statsskuld.fi/kontaktuppgifter/.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Vår webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven. Nedan listas de brister som iakttagits i tillgängligheten. Särskilt i statistikinbäddningarna och PDF-filerna har det märkts problem.

Det finns brister också i årsöversikten on statens skuldförvaltning https://arsoversikt2018.statsskuld.fi/ och https://arsoversikt2019.statsskuld.fi/, till exempel i kontraster och navigering. Publikationernas innehåll finns på begäran i textform från Statskontoret.

Orsaker till att bestämmelserna inte följs

Orimlig belastning. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna.

Icke-tillgängligt innehåll på den digitala tjänsten (enlig WCAG-kriterierna)

1. Möjlig att uppfatta

Webbplatsens färger uppfyller inte till alla delar kontrastkriterierna

I stapeldiagrammen används endast färg för att skilja åt statistiken. På några ställen finns det text direkt på en bild.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.4.11 Kontraster för innehåll i icke-textformat

Navigeringsmenyerna och knapparnas funktioner är bristfälliga med skärmläsare

En del knappar är osynliga för alla skärmläsarprogram eller en del av dem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.3.1 Information och relationer

Brister i hierarkierna på rubriknivå

Det kan ännu finnas brister i hierarkierna på rubriknivå.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.3.1 Information och relationer

Brister i responsiviteten

Statistikdiagrammen blir inte större då man förstorar dem med webbläsaren.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
1.4.10 Responsivitet

2. Hanterbar

Brister i användningen av tangentbordet

Med tangentbordet kan man inte nå exempelvis statistiksidans menyer. Dessutom kan man fastna i statistiken med tangentbordet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.1.1 Tangentbord
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla

Länkarnas rubriker är inte tillräckligt beskrivande

En del länkars namn fungerar inte lösryckta från sakhelheten, t.ex. ”Bekanta dig här”. De här rubriker kommer från webbplatsens automatiska inställningar engligt sidans innehålltyp.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
2.4.7 Synlig inriktning

3. Begriplig

Statsekonomins och skuldhanteringens yrkesjargong

På webbplatsen används yrkesjargong som gäller statens ekonomi och skuldhantering som inte är begriplig för alla användare.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
3.1.3 Ovanliga ord

4. Robust

Material producerat av andra instanser

Statskontoret ansvarar inte för funktionen hos innehåll producerat av andra instanser som en del av vår webbplats. Sådant här innehåll är bl.a. statistik skapad med produkten Microsoft PowerBI och kreditvärderingsinstitutens kreditbetygsrapporter i PDF-format. Mer information om statistiken och kreditklassifikationerna kan begäras av Statskontoret per telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns på sidan https://www.statsskuld.fi/kontaktuppgifter/.

Respons och anmälan om tillgänglighetsbrister

Du kan ge respons om webbplatsens tillgänglighet per e-post på adressen kommunikation(at)statskontoret.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge oss, alltså webbplatsens administratörer, respons. Svaret kan dröja 14 dygn. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats anges noggrant hur du kan göra överklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillsyn av tillgänglighet
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

, Uppdaterad 16.11.2020 kl. 15:52