Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.statsskuld.fi och har upprättats 20.09.2019. Statskontoret har utvärderat denna digitala tjänsts tillgänglighet själv, men en tillgänglighetsauditering ska utförs snart.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska kraven på nivå A & AA. Allt innehåll följer ännu inte lagen, men förbättringar är under arbete.

Icke-tillgängligt innehåll i den digitala tjänsten (enligt WCAG-kriterierna)

1. Hanterbar

Pdf-dokument

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
Några pdf-dokument kan ha brister på tillgänglighet.

Anledning till att de inte uppfylls
Vi följer ännu inte lagen.
Vid problemssituationer, kontakta Statskontoret.
Kontaktuppgifter finns på https://www.statsskuld.fi/kontaktuppgifter/.

2. Begriplig

Terminologi om statsekonomi och statens skuldförvaltning

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
Webbplatsen använder terminologi om statsekonomi och statens skuldförvaltning som kanske är inte begriplig för alla användare.

Anledning till att det/de inte uppfylls
Vi följer ännu inte lagen.
Ytterligare information om terminologi kan frågas per telefon eller e-post.
Kontaktuppgifter finns på https://www.statsskuld.fi/kontaktuppgifter/.

3. Robust

Material producerad av andra organisationer

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister
Statskontoret ansvarar inte för kreditvärderingsinstitutens pdf-rapporternas tillgänglighet.

Anledning till att det/de inte uppfylls
Oproportionell börda
Ytterligare information om kreditbetyg kan frågas per telefon eller e-post.
Kontaktuppgifter finns på https://www.statsskuld.fi/kontaktuppgifter/.

Respons och förklarande av brister på tillgänglighet

Respons om webbplatsens tillgänglighet kan ges med webbformuläret på www.statskontoret.fi eller per e-post till viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Tillsynsmyndigheten

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen alltså för oss. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du påtala bristen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

, Uppdaterad 23.9.2019 kl. 09:01