Detta kapitel innehåller nyckelstatistik över Finlands energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2022.

Diagram 1. Den förnybara energins andel av totalförbrukningen var 41,8 % år 2022. De fossila bränslena och torven stod för 33,7 % av totalförbrukningen, kärnenergi för 20,4 % och 3,5 % var nettimport av el. Förbrukningen av naturgas nästan halverades från året innan i och med att leveranserna från Ryssland upphörde i maj.

Diagram 2. Förnybar energi gick förbi fossil energi i Finlands energiförbrukningen på 2020-talet. År 2022 blev andelen förnybar energi 8 procentenheter större än andelen fossil energi av den totala energiaförbrukningen.

Diagram 3. Industrins andel av den totala energiförbrukningen i Finland var 44,8 % år 2022. Andelen industri är hög i jämförelse med EU-länder. Uppvärmning av byggnader stod för 27,1 % och transport för 15,5 % av den totala energiförbrukning.

Diagram 4. 89 % av elen var fossilfri år 2022. Vindkraften täckte rekordhöga 14,1 procent av elförbrukningen. Elproduktionen med kärnkraft växte år 2022 när kärnreaktorn Olkiluoto 3 anslöts till stamnätet i mars.