Detta kapitel innehåller nyckelstatistik över Finlands energiförbrukning. Diagrammen kommer att uppdateras i april 2023 när statistik för 2022 publiceras. Det sista diagrammet, som visar elproduktionen, är redan från 2022.

Diagram 1. Den förnybara energins andel av totalförbrukningen var 42,1 % år 2021. De fossila bränslena och torven stod för 34,3 % av totalförbrukningen, kärnenergi för 18,2 % och 4,7 % var nettimport av el.

Diagram 2. Förnybar energi gick förbi fossil energi i Finlands energiförbrukningen på 2020-talet. År 2022 blev andelen förnybar energi 8 procentenheter större än andelen fossil energi av den totala energiaförbrukningen.

Diagram 3. Industrins andel av den totala energiförbrukningen i Finland var 45,3 % år 2022. Andelen industri är hög i jämförelse med EU-länder. Uppvärmning av byggnader stod för 27,0 % och transport för 15,4 % av den totala energiförbrukning.

Diagram 4. 89 % av elen var fossilfri år 2022.