Tabellen visar nyckeltal om Finlands ekonomi 2020-2025.m

Tabellen visar nyckeltal om Finlands offentlig ekonomi 2020-2025.

Tabellen visar nyckeltal om statsskuld och statens upplåning 2020-2022.

Tabellen visar nyckeltal om riskhantering.