Inflationens berg-och-dal-bana
Finansdirektör TEPPO KOIVISTO
Verksamhetsmiljö
Lyckas Finland med att stoppa utarmningen av naturen?
Professor ILARI E. SÄÄKSJÄRVI
Finlands 10-åriga benchmarklåneränta var i genomsnitt 3,06 procent 2023.
Upplåning
Finland går i bräschen för den gröna omställningen
Ledande sakkunnig JANNE PELJO
Framsteg i hållbarhetsmålen
I slutet av 2023 var den genomsnittliga räntebindningstiden för statsskulden 4,44 år.
Statsskuldens faktiska kostnad var 2,12 % i slutet av 2023.
Finlands kurs inom Nato
Äldre forskare IRO SÄRKKÄ
Principer för riskhantering
Skuldhantering bland högre räntor
Nyckeltal