Presentation för investerare

Bland annat placeringsfonder, pensionsbolag och banker investerar i statsskulden. Statskontoret strävar efter en investerarbas som diversifierats geografiskt och med olika investerarkategorier.

Presentation om statens upplåning för investerare (på engelska): Update on Finnish central government borrowing (October, 2022)

, Uppdaterad 28.10.2022 kl. 15:07