Presentation för investerare

Bland annat placeringsfonder, pensionsbolag och banker investerar i statsskulden. Statskontoret strävar efter en investerarbas som diversifierats geografiskt och med olika investerarkategorier.

Presentation om statens upplåning för investerare (på engelska): Update on Finnish central government borrowing (January, 2024)

, Uppdaterad 11.1.2024 kl. 13:04