Sekundärmarknaden

Handel mellan banker

I handeln mellan marknadsgaranter är MTS Finland den primära marknadsplatsen, men statens referensobligationer handlas även på marknadsplatserna BrokerTec och eSpeed.

De primära marknadsgaranterna för statens referensobligationer kan välja en eller flera av dessa handelsplatser där de noterar köp- och säljkurser för referenslån. Statskontoret följer upp handeln på dessa marknadsplatser. Under de senaste åren har den månatliga handelsvolymen varit 3–5 miljarder euro.

Målet är en aktivare handel mellan bankerna och en minskning av skillnaderna i köp- och säljkurser för obligationerna som bjuds ut av bankerna.

Mer information om marknadsplatsen MTS Finland

Handel med kunder

De primära marknadsgaranterna rapporterar månatligen till staten om sin handel med slutplacerare. Under de senaste åren har den månatliga handelsvolymen varit 7–9 miljarder euro. Av de system som fokuserar på handel med investerare är Bloomberg det största.

, Uppdaterad 14.2.2024 kl. 12:00