Kassaförvaltning

Statskontoret ansvarar för statens kassaförvaltning. Det huvudsakliga syftet med kassaförvaltningen är att hantera och garantera statens likviditet. I kassaförvaltningen placeras kassamedel eller också tar Statskontoret kortfristiga lån på penningmarknaden beroende på likviditetsläget.

Statskontoret placerar kassamedel i penningmarknadsinstrument, vars löptider varierar från en dag till några månader. De krediter som tas är huvudsakligen krediter över natten.

Placeringarna ska vara möjligast riskfria och lätta att omsätta i pengar, dock med beaktande av kostnadseffektiviteten. Kreditbetyget avgör vilket belopp som placeras i en motpart.

Statskontoret minskar kreditrisken vid placeringarna genom bl.a. trepartsrepor och placeringar i penningmarknadsinstrument emitterade av andra stater och motsvarande emittenter.

, Uppdaterad 14.2.2024 kl. 11:57