Emissioner

Mer information om statistiken finns under knappen för fler alternativ (…) i det övre högra hörnet. Uppgifterna kan även överföras till Excel eller sparas i csv-format. Om ingen inbäddad statistik syns i din webbläsare, läs igenom snabbinstruktionerna om Power BI-kakorna.

Statistik över statsskulden finns också genom ett öppet gränssnitt i Statskontorets API-portal >