Primära marknadsgaranter

Staten har för närvarande 13 banker som är primära marknadsgaranter. De primära marknadsgaranterna har en viktig roll i förverkligandet av statens upplåning och säkerställandet av likviditeten på eftermarknaden. Som huvudarrangör av emissionen av nya serieobligationer (så kallad syndikerad emission) väljer Statskontoret vanligen en primär marknadsgarant. De har också rätt att delta i auktioner av serieobligationer som anordnas av Statskontoret.

På eftermarknaden noterar de primära marknadsgaranterna köp- och säljkurser för de viktigaste serieobligationerna, det vill säga statens referenslån.

Bankernas verksamhet som primära marknadsgaranter styrs av ett marknadsgarantavtal, som är på engelska: Primary Dealer Agreement 2024 (pdf)

Banker som fungerar som statens primära marknadsgaranter:

, Uppdaterad 21.2.2024 kl. 15:46