Kreditbetyg

Staten har avtalsbaserade kreditbetyg från två kreditvärderingsinstitut: Fitch Ratings och S&P Global Ratings. För den långfristiga skulden är de AA+ (stabila utsikter) och AA+ (stabila utsikter). Andra kreditvärderingsinstitut utfärdar staten kreditbetyg på eget initiativ (unsolicited credit rating).

Statsskuldens avtalsbaserade kreditbetyg:

Tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut år 2024:
9.2.2024 Fitch Ratings
26.4.2024 S&P Global Ratings
9.8.2024 Fitch Ratings
25.10.2024 S&P Global Ratings

Statskontoret publicerar kreditvärderingsinstitutens rapporten på denna sida när de är färdiga – i allmänheten några veckor efter ett eventuellt beslut.

Kreditvärderings-institut Kortfristig Långfristig Rapporten Pressmeddelande
Fitch Ratings F1+ AA+
(stabila utsikter)
Föregående: Finland Rating Report (21 August, 2023) Fitch Affirms Finland at ‘AA+’; Outlook Stable (9 februari, 2024)

 

S&P Global Ratings A-1+ AA+
(stabila utsikter)
Research Update Finland (27 October, 2023)

 

Föregåemde: Ratings Direct Finland (1 May, 2023)

 

Statsskuldens kreditbetyg som utfärdats på eget initiativ

Tidtabellen för publicering av kreditbetygsbeslut år 2024:
Ska uppdateras Japan Credit Rating Agency
15.3.2024 Scope Ratings
22.3.2024 DBRS Morningstar
14.6.2024 Creditreform Rating
30.8.2024 Scope Ratings
20.9.2024 DBRS Morningstar
13.12.2024 Creditreform Rating

Statskontoret publicerar kreditvärderingsinstitutens rapporten på denna sida när de är färdiga – i allmänheten några dagar efter ett eventuellt beslut.

Kreditvärderingsinstitut Kortfristig Långfristig Pressmeddelande
Creditrating Reform AA+, stabila utsikter Rating Report (16 June, 2023)

Föregående: Rating Report (15 July, 2022)

DBRS Morningstar R-1 (hög), stabila utsikter AA (hög), stabila utsikter

Rating Report (22 September, 2023)

DBRS Morningstar Confirms Republic of Finland at AA (high), Stable Trend (22 September, 2023)

Edelliset:
Rating Report (24 March, 2023)

DBRS Morningstar Confirms Republic of Finland at AA (high), Stable Trend (24 March, 2023)

Japan Credit Rating Agency AAA/stable JCR Affirmed AAA/Stable (FC/LC) on Finland (22 February, 2023)
Scope Ratings S-1+ AA+
(stabila utsikter)
Scope affirms Finland’s credit rating at AA+ with a Stable outlook (22 September, 2023)
, Uppdaterad 12.2.2024 kl. 10:06