Öppet gränssnitt

Statistik över statsskulden, statens upplåning och riskhantering av statsskulden finns nu även tillgänglig via ett öppet gränssnitt. Statistiken över statsskulden har lagts till i Statskontorets API-portal som samlar Statskontorets samtliga öppna gränssnitt på ett och samma ställe.

API-portalen finns (på finska) på adressen avoindata.tutkihallintoa.fi. Statistiken över statsskulden i API-portalen finns här.

, Uppdaterad 12.9.2022 kl. 11:07