Primära marknadsgaranter

Staten har för närvarande 14 banker som är primära marknadsgaranter. De primära marknadsgaranterna har en viktig roll i förverkligandet av statens upplåning och säkerställandet av likviditeten på eftermarknaden. Som huvudarrangör av emissionen av nya serieobligationer (så kallad syndikerad emission) väljer Statskontoret vanligen en primär marknadsgarant. De har också rätt att delta i auktioner av serieobligationer som anordnas av Statskontoret.

På eftermarknaden noterar de primära marknadsgaranterna köp- och säljkurser för de viktigaste serieobligationerna, det vill säga statens referenslån.

Bankernas verksamhet som primära marknadsgaranter styrs av ett marknadsgarantavtal, som är på engelska: Primary Dealer Agreement 2019 (pdf)

Banker som fungerar som statens primära marknadsgaranter:

 • Värdepappersutlåning

  Värdepappersutlåning för den finska statens referenslån är möjlig för lämpliga motparter i GMRA-avtal (Global Master Repurchase Agreement).

  Statskontoret genomför utlåning över natten av referenslån med återköpsavtal. Utlåningen sker mot kontanter. I tabellen nedan finns mer information om villkoren för värdepappersutlåning (på engelska).

  Available to GMRA (Global Master Repurchase Agreement) counterparties in Finnish Government Bonds
  Securities RFGB benchmark bonds, facility not available on coupon payment dates and year-end. STF to decide when facility is available, see ThomsonReuters SUVE and Bloomberg STF screens
  Amounts available Min EUR 5 000 000
  Max EUR 200 000 000 per counterparty
  Value date Same day value
  Timing No later than 1:00 PM CET
  Term O/N only, transactions are concluded for 1 trading day with rolling maximum 4 consecutive trading days
  Trading days TARGET, Helsinki
  Pricing Most recent Eonia quote minus a spread. Additional negative spread from 3rd rolling day.Current prices on ThomsonReuters SUVE and Bloomberg STF screens.
  Spread 0.5%, additional spread 0.25% from 3 rd rolling day.
  Pricing source Market value is calculated on Bloomberg on basis of most recent ask price (lowest yield) for RFGB.
  Margin Margin ratio: none

 • Sekundärmarknaden

  Handel mellan banker

  I handeln mellan marknadsgaranter är MTS Finland den primära marknadsplatsen, men statens referensobligationer handlas även på marknadsplatserna BrokerTec och eSpeed.

  De primära marknadsgaranterna för statens referensobligationer kan välja en eller flera av dessa handelsplatser där de noterar köp- och säljkurser för referenslån. Statskontoret följer upp handeln på dessa marknadsplatser. Under de senaste åren har den månatliga handelsvolymen varit 3–5 miljarder euro.

  Målet är en aktivare handel mellan bankerna och en minskning av skillnaderna i köp- och säljkurser för obligationerna som bjuds ut av bankerna.

  Mer information om marknadsplatsen MTS Finland

  Handel med kunder

  De primära marknadsgaranterna rapporterar månatligen till staten om sin handel med slutplacerare. Under de senaste åren har den månatliga handelsvolymen varit 7–9 miljarder euro. Av de system som fokuserar på handel med investerare är Bloomberg det största.

, Uppdaterad 27.5.2019 kl. 09:57