Årsöversikten över statens skuldhantering har utkommit

Statskontorets engelskspråkiga årsöversikt över statens skuldhantering har utkommit.

Översikten granskar statens skuldhantering 2016 och redogör för statens upplåning, kassaförvaltning och hantering av skulden. Översikten publiceras på engelska, eftersom den är avsedd för internationella marknadsparter.

År 2016 uppgick statens bruttoupplåning till cirka 16,7 miljarder euro. Av detta belopp gick 14,5 miljarder euro till att finansiera förfallna lån och 2,2 miljarder var nya lån, det vill säga nettoupplåning. Statsskulden var 102,4 miljarder euro i slutet av året.

”Finska staten lyckades bra med sin upplåning år 2016. I år är bruttoupplåningen större än föregående år eftersom två referenslån kommer att förfalla till betalning under året”, berättar divisionschef Teppo Koivisto.

Gästskribenter i översikten är denna gång finanspolitisk koordinerare, överdirektör Sami Yläoutinen från finansministeriet och professor i ekonomi Roope Uusitalo, som för närvarande även fungerar som ordförande för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.

I översikten skriver Yläoutinen om rapporteringen av statsfinanserna och statens totala balansräkning. Uusitalo skriver om nettoskulden inom Finlands offentliga sektor.

Årsöversikten kan läsas på adressen www.statsskuld.fi/annualreview2016.

, Uppdaterad 3.4.2019 kl. 12:17