Auktionen för statens skuldförbindelser den 7 juni ställs in

Statskontoret har beslutat att ställa in den planerade auktionen för statens skuldförbindelser den 7 juni. Beslutet baserar sig på statens starka likviditetsposition.

Auktionskalendern på sidan statsskuld.fi har uppdaterats:
Statens skuldförvaltning – Auktioner (statsskuld.fi)

Statskontoret publicerar auktionsdagarna för statens serieobligationer och skuldförbindelser för juli–september den 30.6

, Uppdaterad 3.6.2022 kl. 14:47