Delårsrapporten 1/2022 och auktionskalender för april-juni publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på finska och svenska under april.

En sammanfattning av rapporten:

– Under årets andra kvartal planerar Finska staten att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 10 år.
– Statskontoret beräknar att cirka 60 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni.
Auktionskalender för april-juni är publicerad
– De ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina är ännu svåra att förutse. Ryssland stod för cirka 5 % av Finlands totala export 2021. Kriget kommer i att påverka Finlands ekonomiska tillväxt.
– Finansministeriets nästa ekonomiska prognos publiceras den 13 april.

Läs hela artikeln (på engelska): Quarterly Review 1/2022 in Publications.

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 31.3.2022 kl. 10:16