Delårsrapporten 1/2023 och auktionskalender för april-juni publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska efter påsken.

Sammanfattningen:

– Under årets andra kvartal planerar Finska staten att emittera ett andra nytt referenslån i euro, som sannolikt kommer att ha en löptid på 10 år
– Auktionskalender för andra kvartalen 2023 är publicerad
– Statskontoret har inlett auktionera ut RFGB via ORI-auktioner (Optional Reverse Inquiry). Syftet med dessa är att stöda likviditeten på marknaden, särskilt inom vissa serieobligationer
– Statskontoret beräknar att cirka 60 procent av den årliga långfristiga finansieringen kan slutföras före slutet av juni
– Finansministeriet bedömar att den finländska ekonomin kommer efter en lätt recession in på ett tillväxtspår mot slutet av året, förutsatt att man undviker nya överraskningar.

Läs hela artikelnDelårsrapport 1/2023 i Publikationer (på engelska)

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 31.3.2023 kl. 10:03