Delårsrapporten 2/2024 och auktionskalender för Q3 publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under juli.

Sammanfattningen:

–  Statskontoret planerar att emittera ett nytt referenslån i euro under det tredje kvartalet
–  Auktionskalender för Q3 har publicerats.
–  I slutet av Q2 hade 71 % av den planerade långsiktiga finansieringen slutförts
–  Utsikterna för Finlands ekonomin har förbättras och tillväxten förväntas öka mot slutet av året. Enligt finansministeriet kommer Finlands bruttonationalprodukt (BNP) emellertid inte att öka i år, men 2025 beräknas BNP öka med cirka 1,6 procent 2025 och 1,5 procent 2026.
– Finlands växthusgasutsläpp minskade med 11 procent 2023 jämfört med året innan.  Bakom den positiva utvecklingen ligger förändringarna i den inhemska elproduktionens struktur, särskilt den ökade produktionen av kärnkraft och vindkraft.

Läs hela artikelnDelårsrapport 2/2024 i Publikationer (på engelska)

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 28.6.2024 kl. 10:06