Delårsrapporten 3/2023 och auktionskalender för oktober-december publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under oktober.

Sammanfattningen:

– Åtgärderna för att få långfristig finansiering för 2023 har avancerat väl. Ingen syndikerade emission är planerad till slutet av året.
– Auktionskalender för sista kvartalen 2023 är publicerad
– Enligt finansministeriet är läget för ekonomin i Finland svagt i slutet av året men utsikterna förbättras 2024. Nästa ekonomiska prognos publiceras den 9 oktober
– Klimatårsberättelsen 2023: Finlands växthusgasutsläpp minskade med cirka fyra procent 2022, men ytterligare åtgärder krävs för klimatmålen

Läs hela artikelnQuarterly Review Q3/2023 i Publikationer (på engelska)

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 29.9.2023 kl. 11:13