Delårsrapporten 4/2022 och auktionskalender för januari-mars publicerad

Delårsrapporten riktar sig specifikt till internationella investerare och banker och därför kommer den först att publiceras på engelska. Rapporten publiceras på svenska under januari.

En sammanfattning av rapporten:

– Statens budgetförslag för 2023 innehåller ett nettoupplåningskrav på 8,4 miljarder euro. Då amorteringarna på statsskulden uppgår till 28,0 miljarder euro, är bruttoupplåningsbehovet 36,4 miljarder euro.
– Tre nya referenslån i euro är att vänta 2023. Den första syndikeringen av referenslån i euro förväntas äga rum under årets första kvartal.
– Auktionskalender för första kvartalen 2023 är publicerad
– Finansministeriet räknar med att Finlands ekonomi växer med 1,9 procent år 2022, men minskar med 0,2 procent år 2023. Inflationen avtar dock redan under 2023 och inkomsterna börjar öka snabbare.

Läs hela artikeln: Delårsrapport 4/2022 i Publikationer (på engelska)

Statskontoret publicerar en delårsrapport fyra gånger per år: i slutet av mars, juni, september och december. Rapporten innehåller information om statens upplåning och framtidsutsikter för nästa kvartal. Samtidigt publiceras datum för auktionerna av serieobligationer och statens skuldförbindelser för det kommande kvartalet.

, Uppdaterad 22.12.2022 kl. 13:50