Finansministeriet har uppdaterat strategin för statens skuldhantering

Finansministeriet har uppdaterat strategin för skuldhanteringen inom statens budgetekonomi i och med förändringarna i skuldhanteringens verksamhetsmiljö. Enligt finansministeriet syftet är att minska de risker som hänför sig till skuldhanteringen och att förenkla verksamheten. En förlängning av ränteriskpositionen är möjlig med den nuvarande strategin för upplåning om man avstår från nya räntederivat.

Hitta pressmeddelande och strategin på medellång sikt för skuldhanteringen inom statens budgetekonomi 2024–2028 från här.

, Uppdaterad 8.3.2024 kl. 09:52