FM: Arbetsgrupp föreslår ändringar i organiseringen av statens skuldhantering

Källa: finansministeriets pressmeddelande 21.9.2018

En arbetsgrupp som dryftat utvecklingen av statens skuldhantering föreslår att statens skuldhantering och skötseln av statens betalningstrafik skulle överföras till ett separat skuldkontor.

Statsskulden har fördubblats efter finanskrisen samtidigt som statens indirekta exponeringar också fördubblats. Skuldskötselns risker i euro har därmed också ökat. De operativa riskerna med skuldhantering har ökat, eftersom datasystemen blivit allt sårbarare.

Dessa förändringar förutsätter enligt arbetsgruppen att organiseringen av skuldhanteringen förnyas.

Arbetsgruppen föreslår att skuldhanteringen och skötseln av statens betalningstrafik överförs till ett separat skuldkontor. Kontoret kunde fungera som ett separat ämbetsverk eller en enskild enhet inom finansministeriet.

Arbetet fortsätter vid ministeriet

Finansministeriet tillsätter en intern arbetsgrupp för utvärderingen av eventuella fortsatta åtgärder.

”Statskontoret har skött skuldhanteringen väl. Skuldhanteringsarbetsgruppens rekommendationer utgör en god grund för det fortsatta arbetet. Vår interna arbetsgrupp bedömer resultaten ur olika aspekter och lägger sedan fram ett förslag till nödvändiga åtgärder”, säger understatssekreterare Päivi Nerg.

Arbetsgruppens promemoria (på finska med svensk sammanfattning)
Arbetsgrupp för att utvärdera statens skuldhantering (pressmeddelande 12.5.2017)

Ytterligare information:
Antti Suvanto, politices doktor, arbetsgruppens ordförande, tfn 050 552 1511
Päivi Nerg, understatssekreterare (fortsatta arbetet vid FM), tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi

, Uppdaterad 27.5.2019 kl. 13:01