Regeringen fattade beslut om den femte tilläggsbudget­propositionen för 2020

Med beaktande av att de ordinarie inkomsterna enligt den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 ska öka med 1 021 miljoner euro och anslagen minska med 234 miljoner euro, kommer statens behov av nettoupplåning att minska med 1,3 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas således uppgå till cirka 17,6 miljarder euro 2020. Statsskulden beräknas vid utgången av 2020 uppgå till cirka 124 miljarder euro, vilket är cirka 54 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Statsrådets pressmeddelande >

, Uppdaterad 4.9.2020 kl. 13:15