Regeringen fattade beslut om den fjärde tilläggsbudget­propositionen för 2020

Anslagsökningen i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är cirka 4,1 miljarder euro och minskningen av inkomsterna cirka 1,2 miljarder euro. Statens behov av nettoupplåning ökar med cirka 5,3 miljarder euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 18,8 miljarder euro 2020.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 lämnas till riksdagen fredagen den 5 juni 2020.

Statsrådets pressmeddelande >

, Uppdaterad 3.6.2020 kl. 15:05