Regeringen fattade beslut om den tredje tilläggsbudget­propositionen för 2020

Finlands regering överlämnade 2020 års tredje tilläggsbudgetproposition till riksdagen fredagen den 8 maj. Anslagsökningen i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är 832 miljoner euro. Statens behov av nettoupplåning ökar lika mycket. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 13,5 miljarder euro 2020.

Finansministeriets pressmeddelande 8.5.2020 >

, Uppdaterad 11.5.2020 kl. 16:03