Regeringen lägger fram en tredje tilläggsbudget 2022 – föreslår en lånefacilitet på 10 miljarder euro för energiföretag

Finlands regering har lagt fram en tredje tilläggsbudget till riksdagen, där regeringen föreslår ett låne- och garantisystem på 10 miljarder euro för energisektorn. Syftet med systemet är att säkerställa att elmarknaden fungerar effektivt under krisen.

Systemet, som föreslagits av statsförvaltningen, är ett finansieringsalternativ som ses som en sista utväg för företag som är i behov av likvida medel för att möta energimarknadens marginalkrav. På grund av detta är villkoren för lånesystemet strikta. Inom ramen för systemet är lånetiden maximalt 2 år.

Lånefaciliteten är en försiktighetsåtgärd genom vilken regeringen förbereder sig för att bevilja lån. Baserat på den tredje tilläggsbudgeten kan statens nettoupplåning år 2022 uppgå till så mycket som 18,9 miljarder euro, men upplåningsbehovet är osäkert eftersom det beror på det faktiska upptaget av lån inom ramen för faciliteten. Hårda villkor kommer sannolikt att begränsa användningen av lånefaciliteten.

Statskontoret har uppdaterat sin webbplats om Upplåningsbehov. Ytterligare upplåning enligt tredje tilläggsbudgeten kommer att täckas genom att öka kortfristiga finansiering.

Sedan 2011 har realiserad upplåning kunnat avvika från den budgeterade, med tillräckliga medel för att täcka utgifter och säkerställa tillräcklig likviditet och en kassabuffert.

Läs mer: Förslag på tilläggsbudget för att säkerställa att elmarknaden fungerar effektivt
(Finansministeriet, pressmeddelande, 5 september 2022)

, Uppdaterad 8.9.2022 kl. 13:38