Regeringen lämnade den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen

Regeringen lämnade den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen torsdagen den 29 oktober.

Det föreslås att anslagen höjs med 1,5 miljarder euro och att de ordinarie inkomsterna minskas med 341 miljoner euro, vilket ökar behovet av statens nettoupplåning med 1,8 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 19,6 miljarder euro 2020.

Finansministeriets pressmeddelande >

, Uppdaterad 30.10.2020 kl. 10:09