Regeringen överlämnade 2020 års andra tilläggsbudget­proposition till riksdagen

Regeringen överlämnade 2020 års andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen torsdagen den 9 april.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett anslagstillägg på 3,6 miljarder euro. Inkomstposten föreslås bli minskad med 5,8 miljarder euro.

Propositionen minskar statens behov av nettoupplåning med 9,4 miljarder euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 12,7 miljarder euro 2020.

Finansministeriets pressmeddelande 9.4.2020 >

, Uppdaterad 9.4.2020 kl. 12:55