S&P Global Ratings fattade inget beslut om Finlands kreditbetyg

S&P Global Ratings fattade inget beslut om finska statens kreditbetyg på det tidigare angivna datumet för offentliggörande av kreditbetyget den 28 april 2023.

S&P Global Ratings kreditbetyg för finska statens långfristiga skuld är för närvarande AA+. Utsikterna för kreditbetyget är stabila.

Den senaste rapporten om Finlands ekonomi av S&P Global Ratings har publicerats på webbsidan statsskuld.fi: Ratings Direct Finland, 1 May 2023

Mer information: biträdande direktör Mika Arola, tfn 0295 50 2604

, Uppdaterad 3.5.2023 kl. 10:06