Staten emitterar ett nytt 30-årigt referenslån

Staten emitterar ett nytt 30-årigt referenslån på 3 miljarder euro. Lånet förfaller till betalning den 15 april 2055.

Emissionens huvudarrangörer är Barclays, BofA Securities, Danske Bank, Deutsche Bank och Goldman Sachs Bank Europe SE.

Orderboken öppnades onsdagen den 17 januari 2024. Statskontoret meddelar ytterligare detaljer om emissionen efter prissättningen.

Närmare upplysningar: biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 17.1.2024 kl. 10:14