Staten emitterar ett nytt referenslån

Staten emitterar ett nytt 15-årigt referenslån på 3 miljarder euro. Lånet förfaller till betalning den 15 april 2038.

Emissionens huvudarrangörer är Barclays, BofA Securities, Danske Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE och J.P. Morgan.

Orderboken öppnades torsdagen den 26 januari 2023. Statskontoret meddelar ytterligare detaljer om emissionen efter prissättningen.

Närmare upplysningar:

biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 26.1.2023 kl. 10:10