Staten emitterar ett nytt referenslån

Staten emitterar ett nytt 20-årigt referenslån på 3 miljarder euro. Lånet förfaller till betalning den 15 april 2043.

Emissionens huvudarrangörer är BofA Securities, Danske Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan och Nordea.

Orderboken öppnades onsdagen den 26 januari 2022. Statskontoret meddelar ytterligare detaljer om emissionen efter prissättningen.

Närmare upplysningar:
biträdande direktör Anu Sammallahti, tfn 0295 50 2575, forenamn.efternamn(at)statskontoret.fi

, Uppdaterad 26.1.2022 kl. 10:07